Regulamin Konkursu

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Świętuj z nami 15 urodziny!”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą „Świętuj z nami 15 urodziny!”(dalej: ”konkurs”)
 2. 2. Organizatorem akcji promocyjnej – jest agencja: Logista Kulmanowski Robert z siedzibą w 80-462 Gdańsk, al.Jana Pawła II 3d/109 wpis do ewidencji Gospodarczej nr 126974), NIP:647-187-20-91 (dalej: Organizator)

 

TERMIN I ZASIĘG KONKURSU

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w sklepie E. Leclerc Elbląg ul.Żeromskiego 2
 2. Konkurs trwa od dnia 4.11.2019 r. do dnia 24.11.2019 r.
 3. Sprzedaż promocyjna w ramach konkursu trwa od dnia 4.11.2019 r. do dnia 24.11.2019 r.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny. Możliwość zgłoszenia udziału w konkursie trwa od dnia 4.11.2019 r. do dnia 24.11.2019 r.

Produkty objęte Sprzedażą promocyjną w ramach Konkursu

 1. Sprzedażą promocyjną – konkursem objęte są sprzedawane w sklepach sieci E.Leclerc Elbląg wszystkie dostępne warianty (rodzaje i gramatury) następujących produktów P&G:

ARIEL, VIZIR (proszek,kapsułki żel do prania) LENOR ( płyn do płukania, kapsułki zapachowe)

FAIRY  (płyn do mycia naczyń, kapsułki do zmywarki) AMBI PUR (odświeżacze)

PAMPERS (pieluszki, chusteczki nawilżane, maty), ALWAYS, NATURELLA (podpaski,wkładki),DISCREETT (wkładki)

HEAD&SHOULDERS, PANTENE, AUSSIE (szampony, odżywki, pianki)

GILLETTE, GILLETTE VENUS (maszynki do golenia,wkłady, kosmetyki), OLD SPICE (kosmetyki),

BLEND-A-MED, ORAL-B (pasty do zębów,szczoteczki, płukanki)

(dalej: Produkty, Produkty Promocyjne).

 

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, które spełnią warunki niniejszego Regulaminu ( dalej: „Uczestnik”, „Uczestnik Konkursu”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy sklepu E. Leclerc oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad jego projektem i wdrożeniem.

 

NAGRODY W KONKURSIE

 1. Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody: (dalej: „Nagroda”, „Nagrody”):

Nagroda I Stopnia – Pralko-suszarka Hotpoint Ariston AQD1071D 69 EU/B o wartości 1900zł

Nagroda II Stopnia – Odkurzacz piorący Aqua+Pet&Family Plus Thomas o wartości 1199zł

Nagroda III Stopnia – Bon na zakupy w hipermarkecie E.Leclerc Elbląg o wartości 500zł

Nagroda IV Stopnia – Lokówka Babyliss curl secret C1500E o wartości 399zł

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:
 2. a) w dniach od 4.11.2019 r. do dnia 24.11.2019 r., dokonać zakupu dwóch dowolnych produktów marki P&G za kwotę minimum 20zł, przy czym zakup ten musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu
 3. b) dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, spełniającego warunki określone w pkt. 12 poniżej (dalej: „Prawidłowe zgłoszenie w Konkursie”),
 4. c) zachować do dnia zakończenia konkursu oryginalny dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury (dalej: „Dowód zakupu”, „Paragon”).
 5. d) wykonać inne czynności wskazane w niniejszym Regulaminie, a niewskazane w lit. a) – c) powyżej.

PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIE W KONKURSIE

 1. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie”, „Kupon Konkursowy”), dla swej ważności i skuteczności wymaga, po uprzednim dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt. 11 a:
 2. a) odebrania w Punkcie Obsługi Klienta sklepu E. Leclerc Kuponu Konkursowego
 3. b) prawidłowego, czytelnego wypełnienia Kuponu Konkursowego i wykonania zadania konkursowego, (dalej: zadanie konkursowe) polegającego na dokończeniu zdania konkursowego „Dlaczego lubisz robić zakupy w E.Leclerc Elbląg ?”
 4. c) wrzucenia Kuponu Konkursowego do urny znajdującej się w Dziale Obsługi Klienta, w sklepie, w którym dokonał zakupu Produktów Promocyjnych.
 5. d) Zgłoszenie musi być dokonane w okresie od otwarcia sklepu dnia 4.11.2019 r. do zamknięcia sklepu dnia 24.11.2019 r.
 6. e) W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych powyżej.

ZASADY KONKURSU

 1. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wiele razy, z zastrzeżeniem, że jeden dowód zakupu spośród produktów marki Procter&Gamble objętych niniejszą promocją może być przypisany tylko do jednego Zgłoszenia – Kuponu Konkursowego (dalej: „Zgłoszenie” , „Kupon Konkursowy”).

Każdy z Uczestników może wrzucić do urny tyle wypełnionych Kuponów Konkursowych, ile razy dokona zakupu spośród produktów marki Procter&Gamble, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Promocji zawarte w Regulaminie, w myśl zasady, że każdy zakup spośród produktów marki Procter&Gamble, uprawnia do udziału w Konkursie. Dokończenia zdania konkursowego „Dlaczego lubisz robić zakupy w E.Leclerc Elbląg ?” mogą się powtarzać, jednak ich różnorodność dodatkowo zwiększa szansę odniesienia zwycięstwa przez danego Uczestnika konkursu

WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU PROMOCYJNEGO

 1. Otwarcia Urny Konkursowej i rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa(dalej: „Komisja”) , w skład której wejdą co najmniej 2 osoby powołane przez Organizatora. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu następuje w trakcie niepublicznych obrad Komisji Konkursowej w Leclerc Elbląg ul.Żeromskiego 2 do dnia 30.11.2019r.
 2. Komisja wybierze Zwycięzcę Nagrody dokonując oceny rozwiązanych zadań.

Komisja przeprowadzi ocenę rozwiązanych zadań w dwóch kolejnych etapach:

Etap I – wybrane zostaną rozwiązania spełniające kryterium zawarcia rozwiązania zadania.

Etap II – spośród wyłonionych w Etapie I rozwiązań, Komisja wybierze najbardziej oryginalne z rozwiązań i dokona wyboru najciekawszych wersji dokończenia zdania konkursowego, a ich autor zostanie Laureatem Nagrody I stopnia (1 nagroda), następnie Komisja Konkursowa wyłoni Laureata II Stopnia (1 nagroda) oraz III stopnia (1nagroda) , na końcu zostanie wybrany Laureat nagrody IV stopnia  (1 nagroda)

 1. Jeśli w Urnie nie będzie Kuponów Konkursowych (brak zgłoszeń w Sklepie) lub Komisja uzna dokończenia zdań konkursowych „Dlaczego lubisz robić zakupy w E.Leclerc Elbląg ?” za banalne i mało oryginalne, Komisja może nie wybrać Laureatów.
 2. Organizator na podstawie decyzji Komisji zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zadań konkursowych w szczególności w następujących przypadkach:
 4. a) zawarcia w nich treści obraźliwych i wulgaryzmów, treści politycznych, propagandowych, religijnych lub sprzecznych z prawem,
 5. b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich,
 6. c) gdy Uczestnik nie posiada w pełni praw autorskich do wykonanego zadania konkursowego.
 7. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku stwierdzenia, że jego zadanie konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie.

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

 1. W ciągu 3 dni roboczych od wyłonienia Zwycięzcy przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Uczestnikami Konkursu oznaczonymi jako Laureaci nagród (I,II,III,IV stopnia) na numer telefonu, który został podany na Kuponie Konkursowym. Laureat w rozmowie telefonicznej zostanie powiadomiony o wyniku obrad Komisji i procedurze odbioru nagrody w markecie Leclerc Elbląg ul.Żeromskiego 2
 2. Organizator podejmie pięć prób połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej lub automatycznej sekretarki albo faxu, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny)
 3. Podczas rozmowy telefonicznej Uczestnik zostanie poproszony o potwierdzenie faktu uczestnictwa w Konkursie, spełnienia kryteriów uczestnictwa w Konkursie, a następnie o podanie swojego imienia, nazwiska i adresu pocztowego oraz poinformowany o konieczności
 4. Organizator ma prawo weryfikacji w dowolnym momencie trwania Konkursu poprawności dokonanego przez Uczestnika Zgłoszenia. W tym celu Organizator w czasie rozmowy telefonicznej może zobowiązać Uczestnika do przesłania w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozmowy oryginału dowodu zakupu Produktów (do wglądu) na adres Organizatora na koszt własny. Tylko pozytywna weryfikacja przesłanego dowodu zakupu da Uczestnikowi prawo odbioru Nagrody w Konkursie.
 5. Uczestnik Konkursu, którego zgłoszenie zostało wybrane, utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:
 6. a) nie dopełni w terminie, któregoś z warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, lub
 7. b) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody lub
 8. c) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora zaprzeczy swojemu uczestnictwu w Konkursie, lub
 9. d) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora zaprzeczy posiadania przez siebie odpowiedniego dowodu zakupu, lub
 10. e) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora zaprzeczy spełniania przez siebie warunków określonych Regulaminie, lub
 11. f) Organizatorowi nie uda się z nim połączyć telefonicznie w trybie przewidzianym w pkt. 21, niniejszego Regulaminu, lub
 12. g) przedstawiony dowód zakupu będzie nieczytelny, podrobiony, uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub
 13. h) przedstawiony dowód zakupu nie będzie poświadczał zakupu produktów objętych Konkursem, lub
 14. j) przedstawiony dowód zakupu będzie posiadał inny numer niż numer wpisany w treści Zgłoszenia, lub
 15. k) przedstawiony dowód zakupu będzie poświadczał zakup poza okresem Sprzedaży promocyjnej określonej w pkt. 5 Regulaminu, lub
 16. l) sklep będący wystawcą dowodu zakupu nie będzie należał do Sklepu uczestniczącego w Konkursie

ł) nie dostarczy dowodu zakupu w terminie określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu

 1. m) nie zgłosi się w ustalonym miejscu, terminie i godzinie po odbiór nagrody (pkt. 25).

WYDANIE NAGRÓD

 1. W przypadku pozytywnej weryfikacji Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie przekazania nagrody przez przedstawiciela Organizatora na terenie sklepu E. Leclerc, w którym Uczestnik konkursu dokonał zakupów produktów promocyjnych.
 2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 3. Nagrody, które nie zostaną rozdysponowana wśród Uczestników pozostaną do dyspozycji Organizatora.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora do 6.12.2019r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej. Upływ tego terminu nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs „Świętuj z nami 15 urodziny” , adres sklepu, imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby wnoszącej reklamację, uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, datę i podpis reklamującego.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora – Komisję Konkursową nie później niż w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru najpóźniej w ciągu 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Dziale Obsługi Klienta w sklepach, w których prowadzony jest Konkurs.

 

 

Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Promocji ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
 2. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Uczestników.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany uniemożliwiające prawidłowe przekazanie nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość wydania nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:
 2. a) Przychód uzyskany z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 3. b) Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 40 lit. a jest Organizator. Przed wydaniem nagrody Organizator pobierze od zwycięzcy nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Laureat otrzyma jedynie rzeczową część nagrody. Kwota podatku zostanie pobrana z dodatkowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w pkt. 10.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody rzeczowej ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest agencja: Logista Kulmanowski Robert, z siedzibą al.Jana Pawła 3d/109, 80-462 Gdańsk. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych 2016/679 (Dz. U. UE L 119) – odpowiednio do 24.05.2018 r. i po tej dacie. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem Promocyjnym, w szczególności weryfikacją prawa do nagrody, wysyłką nagród, rozpatrzeniem reklamacji, sprawozdawczością podatkową.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika/ Laureata, o której mowa odpowiednio w art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Osoby, których dane dotyczą otrzymują podczas zbierania tych danych informacje o których mowa odpowiednio w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Informacje te podawane są na Kuponie Konkursowym , o którym mowa w pkt. 12 Regulaminu.

Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, po upływie tego okresu dane Uczestników zostaną usunięte. Ponadto dane Laureatów, będą przechowywane przez okresy wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Konkursie i dokumentacją konkursu.

Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a także usunięcia – o ile o ich przetwarzaniu nie decyduje inna podstawa prawna, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) lub organu pełniącego rolę GIODO w przyszłości, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy.

Dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w celu profilowania.

Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikom Konkursu Nagród.

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek