Regulamin ELBLĄGDIS

Regulamin Akcji Lokalnej E.LECLERC ELBLĄG

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E.Leclerc

 1. Organizatorem Akcji Lokalnej jest Elblągdis Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099962, o numerze NIP: 5222678248, zwaną dalej E.Leclerc Elbląg. Akcja Lokalna obowiązuje wyłącznie w hipermarkecie E.Leclerc w Elblągu.2

 2. Akcja lokalna skierowana jest do Klientów hipermarketu E. Leclerc w Elblągu. Warunkiem udziału w Akcji Lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści Klientom sklepu E.Leclerc Elbląg, którzy rejestrując się w Programie Lojalnościowym wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.

 3. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym BONUS E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

 4. E.Leclerc Elbląg wśród oferowanych do sprzedaży towarów sprzedawać będzie również towary, które objęte będą sprzedażą premiowaną doładowaniem punktów – złotówek w różnej wysokości na konto przypisane do Karty lojalnościowej. W momencie zakupu takiego towaru przez Klienta – po zeskanowaniu indywidualnego kodu znajdującego się na Karcie lojalnościowej system doliczy do stanu konta punkty – złotówki.

 5. E.Leclerc Elbląg premiować będzie również zakupy powyżej określonej wartości, w takim przypadku system doliczy do stanu Konta punkty – złotówki w kwocie określonej przez E.Leclerc Elbląg.

 6. Sprzedaż premiowana, o której mowa powyżej w punkcie 4. nie może łączyć się z premią przyznaną od wartości zakupów, o której mowa w punkcie 5. powyżej.

 7. Po zebraniu na swoim Koncie minimum równowartości 5,00 złotych, Klient może pierwszy raz użyć środków zebranych na Karcie, do zapłaty w formie rabatu, za towary kupowane w Hipermarkecie E.Leclerc w Elblągu. Przy każdych kolejnych zakupach limit ten nie obowiązuje.

 8. Punkty – złotówki zgromadzone na Koncie, zachowują ważność do dnia 28 lutego każdego roku. Od dnia 02 stycznia każdego roku, Organizator zobowiązuje się do informowania Klientów o zbliżającym się terminie utraty ważności zebranych punktów- złotówek poprzez, udostepnienie stosownej informacji w formie plakatów i/lub ulotek w Hipermarkecie E.Leclerc w Elblągu oraz cykliczne informacje podawane przez system nagłośnienia. Po dniu 28 lutego każdego roku, wszystkie niewykorzystane punkty- złotówki zgromadzone na koncie karty lojalnościowej, zostaną anulowane. Od 01 marca każdego roku system rozpocznie ponowne naliczanie punktów-złotówek, chyba że Organizator postanowi inaczej, o czym poinformuje na miesiąc przed zamknięciem akcji lokalnej.

 9. Punkty – złotówki przypisane są do wydanej Karty i nie mogą być przenoszone na inną Kartę z wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 punkt 2 Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc. Tylko w sytuacji opisanej w §6 punkt 2 Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc, na wniosek Klienta, zebrane w Hipermarkecie E.Leclerc punkty-złotówki zostaną przeniesione na nową Kartę i będą podlegać Regulaminowi akcji Lokalnej E.Leclerc Elbląg.

 10. Nie będą premiowane zakupy następujących produktów:

 1. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

 4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

 5. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid.

 6. paliwa samochodowe.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu

W przypadku, gdy Klient zwraca towar za który zapłacił punktami – złotówkami z Karty Lojalnościowej, zwraca się na Kartę identyczną ilość punktów – złotówek jaka została pobrana z konta i odbiera towar od Klienta. Klientowi nie wypłaca się gotówki ani innych środków płatniczych.

11. W przypadku gdy Klient zwraca towar za który otrzymał punkty – złotówki na Kartę Lojalnościową wówczas pomniejsza się ilość punktów – złotówek na Karcie o ilość punktów wynikających z wartości artykułu.

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc.

13. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie www.leclerc.pl/bonus/regulamin_elblagdis 
14. Rabaty za zakupy tutaj
15. Rabaty dla Seniora tutaj
16. Rabat dla klienta E. Leclerc Malbork tutaj
17. Tanie Tankowanie z Bonus E. Leclerc Elbląg tutaj

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek