Regulamin Taniej Tankujesz

REGULAMIN AKCJI PRMOCYJNEJ:

„Tanie tankowanie z Kartą Bonus E. Leclerc Elbląg”

1. Organizatorem Akcji promocyjnej  jest Elblągdis  sp. z o. o. ., z siedzibą w Elblągu, ul.

Żeromskiego 2,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

W Olsztynie,  VIII  Wydział Gospodarczy pod nr  KRS: 0000099962, NIP: 522-26-78-248 o kapitale zakładowym w wysokości 100  000 złotych, dalej zwany „Organizatorem”.

2. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ”Tanie tankowanie z Kartą Bonus E. Leclerc Elbląg i jest skierowana wyłącznie do Klientów sklepu E.Leclerc Elbląg – osób fizycznych nabywających w okresie trwania akcji promocyjnej „Tanie tankowanie z kartą Bonus E. Leclerc Elbląg” produkty po cenie obniżonej jako konsumenci w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, będących równocześnie uczestnikami Programu Lojalnościowego Bonus E. Leclerc. (zwanych dalej Klientami)  Każdy z Klientów może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wielokrotnie jeśli za każdym razem spełni jej warunki.

3. Akcja będzie trwała w każdy piątek i sobotę od dnia 01/07/2024r do 31/08/2024, w godzinach pracy hipermarketu oraz stacji paliw E. Leclerc ( z wyłączeniem dni wolnych od handlu) i przebiegała będzie w etapach:

– okres wydawania kuponów tzn. każdy piątek i sobota

– okres realizacji kuponów 14 kolejnych następujących po sobie dni, liczonych od dnia wydania kuponu.

4. Promocja uruchamiana będzie za pomocą karty Bonus E. Leclerc.

5. Akcja nie łączy się z innymi promocjami, również nie dotyczy zakupu paliwa przy użyciu  karty  paliwowej.

6. W ramach Akcji Promocyjnej Organizator przygotował dla Klientów następującą ofertę „Tanie tankowanie z Kartą Bonus E. Leclerc Elbląg”

a) w każdy piątek i sobotę z zastrzeżeniem pkt 3 Regulaminu Klient dokonuje w ramach jednej transakcji zakupów na kwotę min. 200,- złotych z zastrzeżeniem pkt 7. Regulaminu 

b) przed płatnością w kasie skanuje swoją kartę Bonus E. Leclerc 

c) wraz z paragonem otrzymuje kupon rabatowy, który będzie rabatował zakup paliwa (ON, PB95, PB98, LPG) na stacji paliw E. Leclerc w Elblągu o 0,20gr za każdy 1 litr. Maksymalne tankowanie to 50 litrów. Kupon  będzie można wykorzystać przez 14 dni od dnia wydruku. Każdy kupon można wykorzystać tylko jeden raz na jeden samochód i tankując tylko przy jednym dystrybutorze i tylko jeden rodzaj paliwa. W przypadku gdy zakupiona ilość paliwa przekroczy limit ilościowy 50 litrów, wówczas za nadwyżkową ilość zakupionego paliwa zostanie naliczona regularna cena obowiązująca w danym dniu na stacji paliw.

d) kupon jest jednorazowy i nie ma możliwości zachowania go do kolejnego tankowania. W przypadku zatankowania mniejszej ilości paliwa niż 50l, rabat zostanie naliczony na zatankowane paliwo, a kupon traci ważność.

7. Do niezbędnej kwoty zakupów 200 zł nie wliczają się poniższe produkty :

– napoje alkoholowe;

– wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub

rekwizyty tytoniowe;

– preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym produkty z kategorii mleka

modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz

przedmioty służących do karmienia niemowląt;

– produkty lecznicze;

– doładowania i startery telefoniczne pre-paid;

– bilety;

– paliwo;

– gry hazardowe;

– opakowania zwrotne.

8. Jeżeli dowód zakupu, będzie obejmować zakup produktów, o których mowa w pkt.7 Regulaminu, wówczas wartość tych produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu. Na tej podstawie zostanie ustalona wartość koszyka zakupów stanowiąca o spełnieniu warunku do skorzystania z Oferty Akcji Promocyjnej „Tanie tankowanie z Kartą Bonus E. Leclerc Elbląg”

9. Organizator nie dopuszcza możliwości sumowania dokonanych zakupów w celu otrzymania kuponu promocyjnego.

10. Dla jednego numeru karty Bonus E. Leclerc, możliwe jest uzyskanie jednego kuponu na jeden dzień trwania promocji.(tj jeden kupon w piątek, jeden kupon w sobotę po spełnieniu warunków opisanych w pkt 6

11. Wielokrotność kwoty dokonanych jednorazowo zakupów nie upoważnia do otrzymania większej liczby kuponów.

12. Organizator nie przewiduje możliwości dzielenia paragonów na mniejsze w celu uzyskania dodatkowych kuponów.

13. Organizator nie przewiduje możliwości wystawienia kuponu promocyjnego poza systemem na podstawie paragonu papierowego.

14. Kupon należy wykorzystać z użyciem Karty Bonus E. Leclerc, na stacji paliw E. Leclerc Elbląg w terminie wskazanym na kuponie promocyjnym.

15. Organizator nie przewiduje możliwości realizacji kuponu w dni wolne od handlu.

16. Organizator nie przewiduje możliwości przedłużenia ważności kuponu.

17. Wszelkie reklamacje sposobu przeprowadzenie Akcji Promocyjnej „Tanie tankowanie z Kartą Bonus E. Leclerc Elbląg” uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta sklepu E. Leclerc Elbląg ul. Żeromskiego 2 82-300 Elbląg. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.

18. Akcja prowadzona będzie na terenie Elbląga , w hipermarkecie stacjonarnym E. Leclerc Elbląg i na stacji paliw E. Leclerc w godzinach ich otwarcia z wyłączeniem sklepu internetowego.

19. W związku z przeprowadzaniem Akcji Promocyjnej „Tanie tankowanie z Kartą Bonus E. Leclerc Elbląg” Organizator nie będzie gromadził lub przetwarzał danych osobowych Klientów, poza przetwarzaniem danych związanych z udziałem w Programie Lojalnościowym Bonus E. Leclerc.

20. Regulamin dostępny jest w POK sklepu, na stronie internetowej: www.elblag.leclerc.pl. oraz na stacji paliw E.Leclerc Elbląg.

21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek