Regulamin Dni Rabatów

REGULAMIN PROMOCJI „ DNI  RABATÓW”

Z KARTĄ LOJALNOŚCIOWĄ E.LECLERC,

organizowanej przez Elblągdis Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu,

zgodnie z regulaminem Karty Stałego Klienta.

 

  1. Promocja „Dni Rabatów „ z kartą E.Leclerc skierowana jest do osób fizycznych – Klientów Hipermarketu w Elblągu.
  2. Uczestnikami Promocji „Dni Rabatów „ z kartą E.Leclerc nie mogą być przedsiębiorcy, w rozumieniu 43[1] Kodeksu Cywilnego.

( Art.43[1]. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art.331 § 1KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową )

  1. Organizator wyznacza dni tygodnia ( terminy ), w których przy zakupie za

określoną  kwotę można uzyskać dodatkowe premie punktowe –

złotówkowe, na  karcie  E.Leclerc.

Klient jest zobowiązany fizycznie posiadać Kartę Lojalnościową, lub

           aplikację w  telefonie.

  1. Wyznaczone „Dni Rabatów „ są komunikowane w gazetkach produktowych Elblągdis Sp. z o.o.
  2. Promocja dotyczy jednorazowych zakupów na tą samą kartę E.Leclerc.
  3. Promocja nie dotyczy wyrobów tytoniowych oraz alkoholu (wódki, wina, wszelkie napoje o różnej zawartości alkoholu )
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania promocji „Dni Rabatów” w dowolnym terminie.
  5. Premia może być wykorzystana jako zapłata za zakupione towary jedynie w Hipermarkecie E.Leclerc Elbląg.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2020r.  do odwołania