Regulamin konkursu “Wspólna zabawa jest the best!”

Regulamin konkursu “Wspólna zabawa jest the best!”

Elblągdis sp. z o.o

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Elblągdis Sp. z o.o z siedzibą  w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 2, NIP: 5222678248.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą  wziąć  udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie  Facebook.
 • Konkurs trwa od 09.05.2022 od chwili pojawienia się posta konkursowego na fanpage’u E.Leclerc Elbląg do 31.05.2022 r. do godz. 23.59.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w osobnym poście dnia: 01.06.2022 o godzinie 12:00 za pośrednictwem fanpage’a E.Leclerc Elbląg.
 • Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/E.LeclercElblag

Zadanie konkursowe

 • Zadanie konkursowe polega na wstawieniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia w którym pokazujecie jak bawicie się z swoimi dziećmi.
 • Każdy uczestnik może wstawić tylko jedno zdjęcie konkursowe w komentarzu.
 • W konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców.
 • Najciekawsze zdjęcia zostaną wybrane przez powołaną w tym celu komisję, która wyłoni zwycięzców w formie głosowania.
 • Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 • Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury wypowiedzi.
 • Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa  będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodami w konkursie są:

Pierwsza nagroda LEGO  31201 ART Herby Hogwartu

Druga nagroda LEGO  75299 Star Wars – Kłopoty na Tatooine

Trzecia nagroda LEGO 75113 Star Wars – Rey

       Czwarta nagroda LEGO 60263 City  Oceaniczna mini łódź podwodna

       Piąta nagroda LEGO 75295 Star Wars – Mikromyśliwiec Sokół

 1. Nagrody należy odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta E.Leclerc przy ul. Żeromskiego 2.
 2. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 15.06.2022, po tym czasie nagroda przepada.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage’u.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Elblągdis Sp. z o.o. z siedzibą    w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 2, NIP: 5222678248.
 • Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych, którym jest p. Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem mailowym e.leclerc@infomania.pl lub listownie pisząc na adres administratora danych.
 • Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych, zbierane są na zasadzie dobrowolności ich podania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 • Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez administratora danych:

a. w związku z uczestnictwem (wraz z wyłonieniem zwycięzców) w Konkursie na podstawie dobrowolności podania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

b. w związku z udostępnienieniem swojego wizerunku, na podstawie dobrowolności podania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

c. w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez niego zgody, a w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie, przez okres określony w odrębnych przepisach prawa krajowego.
 • Obiorcami danych osobowych Uczestnika są upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia danych osobowych, oraz podmioty, którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Z uwagi na fakt, iż Konkurs odbywa się w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/E.LeclercElblag) administratorem danych Uczestników, jest również firma Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Informacje uzupełniające w sprawie przetwarzania danych osobowych przez firmę Facebook można znaleźć na stronie internetowej: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
 • Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Postanowienia końcowe

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage E.Leclerc Elbląg.
 • Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek